Ammooniumnitraat AN 34,4

Kontsentreeritud, kiiresti omastatav lihtlämmastikväetis

Kauba toimetame alati ise kohale!

Koostis (%):

Üldlämmastik (N) 34,4
Ammooniumlämmastik (NH4-N) 17,2
Nitraatlämmastik (NO3-N) 17,2


Taimed Periood  Väetisnorm, g/1 m2 
Väetisnorm, kg/100 m2 
Maasikas Kevad  15  1,5 
Suhkrupeet, kapsas Kevad
35 3,5

Viljapuud, viljapõõsad, sibul, 

kartul, porgand, muru

Kevad 25
2,5
Rohumaa Kevad

 
Hekid, dekoratiivpuud
Suvi (lisaväetamine) 
20
20

Kartul, suhkrupeet, kapsas,

porgand, sibul

Suvi (lisaväetamine)
10
10
Rohumaa, muru

Suvi (lisaväetamine

2-3 korda)

10
10


 
AN analüüs